Ettevõttest

OÜ Merling on Eesti kapitalil põhinev Rapla metsandusettevõte. Ettevõtte põhieesmärgiks on metsakinnistute heaperemehelik majandamine, kinnisvaraarendus, metsamaa ja raieõiguse ost ning küttepuude tootmine kohalikule turule. Lisaks sellele pakume metsaomanikele metsahaldusteenust ning nõustamist. OÜ Merling tegeleb kinnistute ja kasvava metsa ostmisega.

Merling OÜ on usaldusväärne partner, kellega koos planeerida hooldus- ja lageraieid oma metsas.

Meie eesmärk on metsi majandada nii, et ka tulevastel põlvedel oleks võimalik metsa kasutada korraliku puidu tulu saamise eesmärgil kui ka metsa kõrvalkasutusena, korjates seeni ja marju, samal ajal nautides kaunist loodust.

Aitame metsaomanikku kinnistu hindamisel, metsamajanduskavade koostamisel, maamõõdutööde korraldamisel.